Virksomhedens historie

Fabrikken blev opført i Gilleleje. Gilleleje er Sjællands største landingshavn for sild. Fiskerne fra Klintholm og Gilleleje indledte et samarbejde om at opføre en sildefabrik i 1985. Der gik 3 år før man kunne starte en forarbejdning af sild.

Baggrunden for opførelsen og samarbejdet var, at man i flere år fik taget sildene ud af markedet med EU-tilskud. Fiskerne skulle sortere deres sild – komme den i kasser, sætte den til salg på fiskeauktionen, det selv om at man på forhånd viste at fiskene IKKE kunne sælges.

Dette resursespild af gode Konsumsild startede et tæt  samarbejde mellem Fiskermiministeriet, Klitholm og Gilleleje-fiskerne. Der blev udarbejdet en fiskeplan, hvor fisker og fabrik skulle arbejde tæt sammen. Forsyningerne til fabrikken skulles sikres.

Råvare sikkerhed til fabrikken gav nu mulighed for at et dansk tabt export- marked kunne oparbejdes igen til Østrig og Tyskland. Vores speciale er sild fra Kattegat og Østersøen. De sild man fanger i de farvande, er mindre sild i  forhold til sild der fanges i Nordsøen.