Grøn profil

Fiskeriet udføres efter bæredygtige principper.

Fiskeriet forgår med flydetrawl, uden bifangster.

Fiskeriet forgår med mindre fartøjer.

Fiskeriet forgår med 20mm poser, så mindre sild undslipper 

Fiskeriet er underlagt EU,ICES regulerings politik.

Fiskeriet er stoppet  fra torsdag kl 2400-søndag kl 2400

Fiskeriet forgår i mdr Jan Feb Marts April      Sep Okt Nov Dec.

Fiskeriet er stoppet  Maj Juni Juli Aug.

Produktionen udføres efter bæredygtige principper.

Råvaren “SILDEN” opvokser under naturlige betingelser, uden kunstig indgriben.

VIRKSOMHEDEN ARBEJDER MED NATUREN

Fiskeriet forgår når kunder efterspørger varen.   

Fiskeriet forgår med høje KVALITET krav.

Landning, sotering af fangsterne,forgår i dag uden truckkørsel.

Den bedste løsning for miljøet er naturligvis at sælge og fiske, losse forarbejde, så transporten af råvare og færdigvare udføres med det mindst mulige enerigforbrug.

Comments are closed.