Fiskeriet

Fiskeriet drives i Kattegat og Østersøen,  i dag af 4 mindre fartøjer, der har fået indrettet cws tanke,så silden kan holdes nedkølet,til den bliver landet og soteret i land.Fartøjerne kan  have mellem 0-40 tons pr sild fangstrejse   Silden fanges med pelargisk trawl ,trawlen trækkes oppe i de øverste vandlag,den trækkes spænd ud mellem 2 fartøjer med en afstand mellem både på ca 60m,trawlen har en åbning på ca18-22meter,fiskeriet forgår i vanddybde mellem 20 80 meter  når fiskeriet udføres med flydetrawl undgår man BIFANGSTER af andre arter,kvalitetet af silden er bedre.